Saint Petersburg, 199178, Russia, Line 14th (Vasilyevsky Island), 29
(812) 363-68-71, (812) 363-68-72
ru en

Alina Zagorodnyuk
Alina Zagorodnyuk
Инженер-исследователь
Contacts:

29 Line 14th (Vasilyevsky Island), 199178 Saint Petersburg, Russia

st063268@student.spbu.ru


Additional Information

chebyshev.msc@gmail.com